Vi hjelper deg med alt!

Brødrene Tohje AS utfører alle typer oppdrag innen:

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Enebolig
 • Påbygg
 • Skoler
 • Barnehager
 • Næringsbygg
 • Våtromsarbeider
 • Bygger både tradisjonelt og i elementer
 • Større mur-, puss- og betongprosjekter
 • Grunn-, terreng- og utomhusarbeid
Vi kan ta på oss ombygginger og rehabiliteringer av alle typer lokaler, boligprosjekter og loft- og kjellerinnredninger. Vi behersker alle typer grunnarbeider, fra enkle hagearbeider til drenering og tomteutgravinger. Vårt fokus er å levere kvaligtet til avtalt tid.

- Med service i sentrum


Ta kontakt!

 Kvalitet er satt i fokus, og vi leverer kvalitet til avtalt tid.